2020 in cijfers

De ombudsman ontving in 2020 via het spreekuur en het online klachtformulier 1191 klachten, dat is ongeveer gelijk aan 2019. Hij handelde in 2020 1131 klachten af. Daarnaast sprak hij met 60 gedupeerden van de toeslagenaffaire over de hulp die zij van de gemeente nodig hebben.

Ontvangen klachten, verdeling over de gemeente

Behandelde klachten, verdeling over de gemeente

Afhandeling klachten

Oordelen na formeel klachtonderzoek.

Onderzoeken op eigen initiatief

De gemeentelijke ombudsman heeft in 2020 drie onderzoeken op eigen initiatief gepubliceerd. Het eerste rapport gaat over de resultaten van het Onafhankelijk meldpunt Trevvel . Het tweede rapport heeft als titel Wees Welkom! en beschrijft hoe de gemeente omgaat met Rotterdammers die een idee voor de stad willen realiseren. Het derde rapport, over klachtbehandeling in tijden van een pandemie, benoemt wat geleerd kan worden uit klachten die de ombudsman ontving tijdens de Corona-crisis en de behandeling daarvan.

De ombudsman doet in deze rapporten een aantal aanbevelingen ter verbetering van de dienstverlening aan inwoners.

In 2020 is een onderzoek uitgevoerd waarover de ombudsman begin 2021 een rapport heeft uitgebracht onder de titel ‘Opsporing verzocht! Hoe gaat het nu met de Rotterdamse adresonderzoeken?. Dit gaat over de vraag of de gemeente eerdere aanbevelingen van de ombudsman over adresonderzoek en in- of uitschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) heeft uitgevoerd.