Overzicht spreekuren

Let op:

Geen spreekuren tot 8 juni 2020

De gemeentelijke ombudsman houdt geen inloopspreekuren tot 8 juni 2020. Zo helpt de ombudsman de verspreiding van Corona te remmen. De ombudsman behandelt wel klachten en is telefonisch bereikbaar. Zie hier voor de actuele informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman.

Vanaf 8 juni 2020

Vanaf 8 juni kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de ombudsman.

Afspraken worden gemaakt voor het kantoor in Rotterdam. Inwoners van de andere gemeenten zijn hier ook welkom. Een afspraak kunt u maken door te bellen met 010 411 16 00 (op alle werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur).

U krijgt een aantal vragen voorgelegd met het doel de verspreiding van Corona zoveel mogelijk te beperken. Die vragen zullen als u verschijnt op de afspraak nog eens worden gesteld.

De afspraken in Rotterdam zullen in de volgende tijdvakken worden gepland:

Op dinsdagochtenden van 9.00 tot 11.30 uur, op woensdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur en op  donderdagavonden in de oneven weken van 18.30 tot 20.30 uur.

Vanaf een later te bepalen datum

De gemeentelijke ombudsman verwacht na de zomer ook spreekuren in de andere gemeenten aan te gaan bieden. U wordt hierover te zijner tijd op deze website geïnformeerd.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting