Vlaardingen

LET OP: Per 1 januari 2022 is de gemeentelijke ombudsman niet langer de ombudsman van Vlaardingen. Vanaf dat moment kunt u bij een klacht over de gemeente contact opnemen met de Nationale ombudsman. Deze is bereikbaar op werkdagen van 9-17u via 0800 – 33 55 555.

De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Vlaardingen leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken. Ook kunt u hier informatie vinden over de servicenormen die de gemeente Vlaardingen hanteert. U weet hierdoor wat u van de gemeente kunt verwachten, wanneer u antwoord krijgt en wat de eventuele kosten zijn.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Vlaardingen. Bel 010 248 40 00 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

De ombudsman volgt de maatregelen tegen verspreiding van corona. Daarom gaan de gratis inloopspreekuren nog niet door zoals u dat gewend bent. Het spreekuur op het bureau in Rotterdam is op afspraak geopend. U kunt hier ook terecht voor klachten over de gemeente Vlaardingen of, als inwoner van Vlaardingen, over ROGplus. U kunt ook op spreekuren in een aantal andere gemeenten terecht. Meer informatie over de spreekuren vindt u hier.

Jaarverslagen

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting