Rotterdam

De ombudsman vindt dat u een klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Rotterdam leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken.
Ook kunt u hier informatie vinden over de servicenormen die de gemeente Rotterdam hanteert. U weet hierdoor wat u van de gemeente kunt verwachten en binnen welke termijn u een reactie dient te krijgen.

De gemeente Rotterdam is een grote organisatie. Elk onderdeel van de gemeentelijke organisatie, zoals Belastingen, Werk en Inkomen of Toezicht en Handhaving, is zelf verantwoordelijk voor de behandeling van klachten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Bel 14 010 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

De ombudsman volgt de maatregelen tegen verspreiding van corona. Het spreekuur op het bureau in Rotterdam is op afspraak weer weer open, we kunnen ook een videoafspraak maken. Meer informatie vindt u hier.

Jaarverslagen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

 

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting