Toelichting

Online een klacht indienen

Via deze website kunt u online een klacht indienen. Het online klachtenformulier is bedoeld:

  1. Voor alle burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen,
  2. die een klacht hebben over een gemeentelijke organisatie,
  3. die aangesloten is bij de gemeentelijke ombudsman in het gebied Rotterdam-Rijnmond (zie overzicht).

 
Dit formulier is alleen voor nieuwe klachten. Heeft u vragen over een klacht die u al bij de ombudsman heeft ingediend? Stuur dan een e-mail naar info@ombudsmanrotterdam.nl of bel 010 411 1600.

Vindt u de gemeente of de instantie waarover u klaagt niet in het overzicht van aangesloten organisaties, klik dan hier.

Let op: de ombudsman vindt dat u uw klacht eerst bij de gemeente kenbaar moet maken om de gemeente in de gelegenheid te stellen op uw klacht te reageren.

De ombudsman neemt uw klacht ook niet in behandeling:

  1. als het om een besluit gaat waartegen u bezwaar kunt maken,
  2. als het om een geschil gaat waar de rechter een uitspraak in kan doen,
  3. als uw klachten gaan over gemeentebeleid. Hiervoor kunt u klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.