Toelichting

Online een klacht indienen

Via deze website kunt u online een klacht indienen. Het online klachtenformulier is bedoeld:

  1. Voor alle burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen,
  2. die een klacht hebben over een gemeentelijke organisatie,
  3. die aangesloten is bij de gemeentelijke ombudsman in het gebied Rotterdam-Rijnmond (zie overzicht).

 
Dit formulier is alleen voor nieuwe klachten. Heeft u vragen over een klacht die u al bij de ombudsman heeft ingediend? Stuur dan een e-mail naar info@ombudsmanrotterdam.nl of bel 010 411 1600.

Vindt u de gemeente of de instantie waarover u klaagt niet in het overzicht van aangesloten organisaties, klik dan hier.

Let op: de ombudsman vindt dat u uw klacht eerst bij de gemeente kenbaar moet maken om de gemeente in de gelegenheid te stellen op uw klacht te reageren.

De ombudsman neemt uw klacht ook niet in behandeling:

  1. als het om een besluit gaat waartegen u bezwaar kunt maken,
  2. als het om een geschil gaat waar de rechter een uitspraak in kan doen,
  3. als uw klachten gaan over gemeentebeleid. Hiervoor kunt u klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting