Toelichting

Reactietermijn

Wanneer de instantie de ontvangst van uw klacht niet tijdig bevestigt of behandelt of wanneer u
ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, neem dan contact op met de ombudsman. Gemeenten
hebben officieel 6 weken de tijd om een klacht te behandelen. Sommige gemeenten gaan uit van een
kortere termijn (Rotterdam: 4 weken).

Is de reactietermijn nog niet verlopen? Wacht dan nog even af.

Is de reactietermijn wel verlopen? Ga in dat geval direct naar het online klachtenformulier.