Toelichting

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Vrijwel alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben een speciaal klachten- en/of
suggestieformulier.

Bel of mail naar de desbetreffende instantie of kijk op de website van de aangesloten organisaties hoe u
het beste een klacht kunt indienen.

Als u besluit een klacht in te dienen, lees dan eerst onze tips over effectief klagen.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting