Toelichting

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Vrijwel alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben een speciaal klachten- en/of
suggestieformulier.

Bel of mail naar de desbetreffende instantie of kijk op de website van de aangesloten organisaties hoe u
het beste een klacht kunt indienen.

Als u besluit een klacht in te dienen, lees dan eerst onze tips over effectief klagen.