Uw privacy

 

PRIVACYVERKLARING BUREAU OMBUDSMAN ROTTERDAM EN OMGEVING

De gemeentelijke ombudsman en zijn medewerkers vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk. In ons Privacybeleid kunt u uitgebreid lezen hoe wij met uw privacy omgaan en welke rechten en mogelijkheden u zelf heeft.

Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
Wij zullen alleen de gegevens over u verwerken die nodig zijn om onze wettelijke taken uit te voeren. Die taken zijn: het behandelen van uw klacht en het doen van onderzoeken op eigen initiatief.

Wij nemen daarbij de technische en organisatorische maatregelen, die nodig zijn om uw privacy te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij zo min mogelijk gegevens over u zullen verzamelen, registreren en overdragen aan anderen.

Aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken
In ons Privacybeleid wordt ook uitgelegd aan welke instanties wij gegevens over u kunnen verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld de (overheids)organisatie zijn waarover u de klacht heeft ingediend of uw contactpersoon.

Wat doen wij met cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies, onder meer om het bezoek aan de website na te gaan. De gegevens zijn niet tot u of uw apparaat (computer, smartphone, enz.) te herleiden.

Uw rechten
U kunt ons vragen om:

  • inzage van de persoonsgegevens die wij over u hebben;
  • verbetering van persoonsgegevens die volgens u onjuist zijn;
  • (een gedeelte van) de persoonsgegevens van u (voorlopig) niet meer te gebruiken;
  • verwijdering van (een gedeelte van) uw persoonsgegevens.

Verder kunt u bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van (een gedeelte van) uw persoonsgegevens.

Vragen, nadere informatie of een klacht over onze verwerking van uw gegevens?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris. Vindt u dat wij niet op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens zijn omgegaan? Of bent u niet tevreden over onze reactie op uw verzoek, bijvoorbeeld om inzage of correctie van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij hem.

Contactgegevens privacyfunctionaris
U kunt onze privacyfunctionaris bereiken

  • via e-mail: info@ombudsmanrotterdam.nl of
  • een brief aan hem sturen: Bureau ombudsman (t.a.v. de privacyfunctionaris), Meent 106 te 3011 JR Rotterdam.