Oordelen en aanbevelingen

AlsĀ de behandeling van een klacht tot een oplossing van het conflict leidt, blijft een oordeel meestal achterwege. Als dat niet het geval is en de ombudsman een onderzoek instelt, kan dat tot het oordeel leiden dat de klacht gegrond of niet gegrond is.

Als de ombudsman tot een oordeel komt over uw klacht, dan wordt dat oordeel schriftelijk, in een brief of een rapport, vastgelegd.

De ombudsman stuurt het rapport aan u en aan de gemeente. Bovendien worden deze oordelen (uiteraard zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens) openbaar gemaakt. Dan kunnen anderen, bijvoorbeeld mensen die dezelfde klachten hebben als u, kennis nemen van de zienswijze van de gemeentelijke ombudsman.

Bij zijn oordeel kan de ombudsman de gemeente ook aanbevelingen doen om maatregelen te treffen die de klacht kunnen verhelpen en herhaling kunnen voorkomen.

Behoorlijkheidswijzer
Bij de beoordeling van klachten staat de vraag centraal of een klager behoorlijk is behandeld door (een medewerker van) een gemeentelijke organisatie.

Wat de uitgangspunten zijn voor een behoorlijke bejegening vindt u in de Behoorlijkheidswijzer. Deze is door de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen gezamenlijk opgesteld.

De behoorlijkheidsnormen voor de overheid bestaan uit 22 regels, die elk van een korte toelichting zijn voorzien. De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat in 4 kernwaarden:

  • Open en duidelijk
  • Respectvol
  • Betrokken en oplossingsgericht
  • Eerlijk en betrouwbaar

 

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting