mr. A.M. Zwaneveld

Anne Mieke Zwaneveld GOR II dec. 2014“Bijdragen aan de integriteit van onze overheid”

Mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld is sinds 1 maart 2010 de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam en een aantal andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Rijnmondgebied.

Anne Mieke Zwaneveld (geboren 1962) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd in 1986).

Na afronding van de raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) is zij in 1993 aan het werk gegaan als officier van justitie in Rotterdam. Vanaf 2004 was zij als officier van justitie verbonden aan het Landelijk Parket.

Vanaf 2006 was zij werkzaam als vice-president in de sector strafrecht in de Rechtbank Rotterdam.

Nevenfuncties
Anne Mieke Zwaneveld bekleedt de volgende nevenfuncties:

  • raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag (vacatiegeld);
  • voorzitter van een vereniging van eigenaren van het appartementencomplex waar zij woont (onbezoldigd);
  • lid van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (vacatiegeld);
  • lid van integriteitscommissie voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vacatiegeld);
  • lid van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (onbezoldigd).

Als ombudsman wil Anne Mieke Zwaneveld een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van klachten over de overheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door bemiddeling en door te toetsen of de overheid zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen wil zij het vertrouwen in de overheid herstellen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting