Gedupeerden toeslagen kinderopvang

Gedupeerden toeslagen kinderopvang

Er is veel te doen over wat de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’ is gaan heten. Tienduizenden gezinnen in Nederland zijn gedupeerd door de gevolgen. Zij moesten grote bedragen inééns terugbetalen. Dat leverde veel stress op en heeft deze gezinnen veel meer dan alleen geld gekost. Het ging ten koste van hun toekomstperspectief. Gedupeerden kwamen diep in de schulden, verloren hun werk of studie en hebben langdurig onder grote druk gestaan. Veel van hen zijn onterecht beschuldigd van fraude, opzet en grove schuld – een beschuldiging die ook lang is blijven bestaan. Door de schulden zijn gedupeerden hun huis kwijt geraakt. Door de stress zijn gezinnen uiteen gevallen en hebben gedupeerden geestelijke gezondheidsschade opgelopen. Velen kregen ook lichamelijke klachten. Hun kinderen groeiden op zonder geld.

Van de gedupeerde gezinnen wonen er vele duizenden in Rotterdam maar ook in andere gemeenten in de regio. In Rotterdam heeft de gemeente – aanvankelijk samen met de ombudsman – een gespecialiseerd Hulpteam ingezet. De ombudsman heeft over zijn ervaringen een rapport geschreven. Ook andere gemeenten hebben gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp geboden.

Ondanks deze inspanningen kan het gebeuren dat gedupeerden niet de hulp van de gemeente krijgen die ze verwachten, de ombudsman kreeg daar ook klachten over.

Krijgt u als gedupeerde geen hulp van uw gemeente? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar- of beroep instellen. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.