Uitzonderingen

Met klachten over niet-aangesloten gemeenten, de politie, de landelijke overheid, energie-, water- en kabelleveranciers, ziektekostenverzekeraars, het openbaar vervoer, de provincies en voor juridische adviezen en hulp (zoals bij koop, huur, echtscheiding, strafrecht en verzekeringen) kunt u bij andere instanties terecht.

De ombudsman neemt uw klacht ook niet in behandeling:

  1. als het om een besluit gaat waartegen u bezwaar kunt maken,
  2. als het om een geschil gaat waar de rechter een uitspraak in kan doen,
  3. als uw klachten gaan over gemeentebeleid (politiek-bestuurlijke beslissingen). Hiervoor kunt u klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Verder worden klachten doorgaans niet in behandeling genomen als de gebeurtenis waarover u  klaagt een jaar of langer geleden is.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting