Uitzonderingen

Met klachten over niet-aangesloten gemeenten, de politie, de landelijke overheid, energie-, water- en kabelleveranciers, ziektekostenverzekeraars, het openbaar vervoer, de provincies en voor juridische adviezen en hulp (zoals bij koop, huur, echtscheiding, strafrecht en verzekeringen) kunt u bij andere instanties terecht.

De ombudsman neemt uw klacht ook niet in behandeling:

  1. als het om een besluit gaat waartegen u bezwaar kunt maken,
  2. als het om een geschil gaat waar de rechter een uitspraak in kan doen,
  3. als uw klachten gaan over gemeentebeleid (politiek-bestuurlijke beslissingen). Hiervoor kunt u klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Verder worden klachten doorgaans niet in behandeling genomen als de gebeurtenis waarover u  klaagt een jaar of langer geleden is.