Klacht indienen

De ombudsman neemt uw klacht pas in behandeling, nadat de instelling waarover u klaagt de gelegenheid heeft gekregen uw klacht zelf op te lossen. U moet dus eerst klagen bij de instantie die de klacht veroorzaakt heeft.

De meeste gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben een speciaal klachten- en suggestieformulier. Vraag hiernaar bij de desbetreffende instantie of kijk op de website van de aangesloten organisaties.

Wanneer de instelling de ontvangst van uw klacht niet tijdig bevestigt of uw klacht niet binnen 4 weken (in sommige gemeenten binnen 6 weken) behandelt of wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de ombudsman benaderen.

U kunt dit mondeling, schriftelijk of via het online klachtenformulier doen.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht, zie het menu rechts op de pagina.