Klacht indienen

De ombudsman neemt uw klacht pas in behandeling, nadat de instelling waarover u klaagt de gelegenheid heeft gekregen uw klacht zelf op te lossen. U moet dus eerst klagen bij de instantie die de klacht veroorzaakt heeft.

De meeste gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben een speciaal klachten- en suggestieformulier. Vraag hiernaar bij de desbetreffende instantie of kijk op de website van de aangesloten organisaties.

Wanneer de instelling de ontvangst van uw klacht niet tijdig bevestigt of uw klacht niet binnen 4 weken (in sommige gemeenten binnen 6 weken) behandelt of wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de ombudsman benaderen.

U kunt dit mondeling, schriftelijk of via het online klachtenformulier doen.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht, zie het menu rechts op de pagina.

 

 

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting