Zorg

Er kwamen klachten over bijvoorbeeld het niet leveren van het aantal beloofde zorguren, het persoonsgebonden budget (PGB), de sluiting van een speciale voorziening voor autistische kinderen, en het verkeerd verzenden van persoonlijke gegevens en oproepen. Het jaarverslag bevat hier meerdere voorbeelden, zoals:

  • Mevrouw D. heeft hulp in de huishouding en ook hulp voor het maken van maaltijden nodig. De gemeente kent een aantal uren zorg toe. De zorgverlener levert echter minder uren – terwijl mevrouw D. wel een eigen bijdrage betaalt. De gemeente vindt dit geen probleem zolang het resultaat – hulp in de huishouding en maaltijden – maar wordt gehaald. De ombudsman vindt dit bureaucratisch. Als een burger een bepaald aantal uren zorg toegezegd krijgt, rekent hij ook op die uren zorg. De gemeente betaalt mevrouw D. uit coulance haar eigen bijdrage terug.
  • Mevrouw K. is bewindvoerder en regelt dus de financiële zaken van haar cliënt. Zij krijgt ook de post van het cluster Maatschappelijke Ondersteuning (MO) over zorg. Daar gaat een bewindvoerder niet over, het is wel heel gevoelige informatie. Mevrouw K. klaagt hierover bij de gemeente. Het probleem is dat het clusters Werk en Inkomen (W&I) en MO het postsysteem delen. Dat kan geen aparte adressen koppelen aan de afzender van te versturen post. De gemeente stelt een handmatige tussenoplossing voor en wil medio 2020 het probleem opgelost te hebben. De ombudsman vindt dit respectievelijk foutgevoelig en laat.

Een grote zorg van de ombudsman is het doelgroepenvervoer (uitgevoerd door Trevvel). Klachten zijn dat het te laat komt, of helemaal niet. Er komt niet altijd een geschikte auto. Klagers die aan huis moeten worden afgezet, worden langs de straat afgezet. Niet iedereen is beleefd te woord gestaan. De vervoerder en de gemeente pakten deze klachten steeds op, maar de klachten bleven komen. Daarom wil de ombudsman meer weten. Eind 2019 richtte de ombudsman een meldpunt in. Daar konden burgers en mensen uit de sector hun ervaringen delen – óók de positieve. Het rapport volgt in 2020.

In het hele jaarverslag staan meer voorbeelden van klachten over zorg in 2019.