Wonen & parkeren

Soms lukt het Rotterdammers niet om de gemeente fouten te laten corrigeren. De ombudsman bespreekt in het jaarverslag 2 voorbeelden.

  • De heer A. heeft een woning die niet goed staat geregistreerd en verkeerd is ingetekend. De fouten zijn duidelijk maar de gemeente stuurt niemand om even te kijken. Als de ombudsman de zaak onder zich neemt gaat een inspecteur er toch naartoe. Daarna worden de fouten snel rechtgezet
  • De heer H. wil naar Rotterdam verhuizen en vraagt een huisvestingsvergunning aan. De gemeente vraagt hem via de mail meer informatie. De mail komt in zijn SPAM-filter en worden gemist door de heer H. De vergunning komt er niet, de verhuizing mag niet doorgaan. De ombudsman intervenieert, de gemeente bekijkt de zaak nog eens en verleent de vergunning

Er zijn ook klachten over geluidsoverlast. Voor de burger kan dat heel moeilijk zijn.

  • De heer V. heeft een bedrijf aan huis aan de rivier de Schie. De loop van de rivier wordt aangepast. Dat geeft veel lawaai, de heer V. kan er niet meer goed werken en wonen. Het is heel moeilijk de overlast minder te maken: de gemeente, andere overheden en de aannemer werken niet goed samen en de gemeente neemt te weinig regie. De ombudsman vindt de klacht gegrond en doet aanbevelingen hoe dit anders moet.

Wie thuis wil zijn en een auto heeft, moet deze met een gerust hart kunnen parkeren. Op veel plaatsen is daarvoor een vergunning nodig. Dat gaat soms mis.

  • De heer G. komt in Rotterdam wonen en vraagt gelijk een parkeervergunning aan. Via 14010 hoort hij dat hij alvast een tijdelijke vergunning kan krijgen. Hij vraagt deze aan en parkeert vanaf dan bij zijn woning. Waarna hij 3 parkeerboetes krijgt. Hij blijkt geen vergunning te hebben gekregen, 14010 heeft hem verkeerd ge├»nformeerd. De gemeenten onderkent dit, de boetes worden vernietigd.
  • Een andere inwoner raakt zijn parkeervergunning kwijt. Hij zou niet betaald hebben. De gemeente informeert hem niet over de intrekking. De boetes gaan naar een oud adres. Pas na 21 boetes ontdekt de burger dit. De gemeente doet op aangeven van de ombudsman onderzoek. Er zijn fouten gemaakt, de vergunning wordt hersteld, de boetes ingetrokken.