Informatie & communicatie

Informatie en communicatie, bestuur of ambtenarij, Wob-gedoe

Uit klachten blijkt dat de communicatie en het informeren van burgers door de gemeente niet altijd goed gaat. Sommige burgers met zorgen zoeken daar bijvoorbeeld aandacht van het gemeentebestuur voor. Zij sturen daarom brieven of mails aan het college en/of de gemeenteraad. Zij verwachten daar dan antwoord van, maar krijgen antwoord van een ambtenaar. Dat is onbevredigend: als een ambtenaar antwoordt, hoe weten burgers dan of de bestuurders van de stad van hun zorgen hebben gehoord?

De ombudsman krijgt ook klachten over de afhandeling van verzoeken om informatie. Er volgt soms een erg formele opstelling van de gemeente, of het wachten duurt veel te lang.

  • De heer S. ziet dat zijn buren 2 uitritten hebben. Hij denkt dat dit niet klopt. De gemeente zegt dat er voor de uitritten een vergunning is. De heer S. wil die graag zien. Dan moet hij van de gemeente een aanvraag volgens de Wet openbaar bestuur (Wob-aanvraag) indienen. Dat is een formele en zware procedure voor een eenvoudige vraag. De ombudsman vraagt opheldering. Hij vindt een Wob-aanvraag zwaar overdreven. Zulke vergunningen zijn al openbaar, ze worden gepubliceerd op internet. De vergunningen waar de heer S. zijn alleen afgegeven voordat er internet was. Dat maakt ze niet minder openbaar. Deze belangrijke discussie wordt achterhaald door de feiten: de gemeente meldt de ombudsman dat er voor deze 2 uitritten helemaal geen vergunning is…
  • De heer B. dient een Wob-verzoek in. Dat moet worden behandeld door het cluster Stadsontwikkeling (SO). Als er na 8 maanden nog geen reactie is, komt de heer B. naar de ombudsman. Die bemiddelt met SO en zelfs dan duurt het 6 maanden tot de inzage.