Gemeentelijke ombudsman

De gemeentelijke ombudsman in het kort

De gemeentelijk ombudsman Rotterdam is er voor klachten over de gemeente en zijn medewerkers, over de manier waarop iemand is behandeld. Wie het niet eens is met de inhoud van een besluit kan de juridische weg volgen. Door in bezwaar te gaan, en als dat niet helpt naar de rechter.

Wie vindt dat de gemeente hem of haar niet netjes behandelt, kan eerst klagen bij de gemeente. Soms pakt de gemeente zo’n klacht niet goed op. Of is al duidelijk dat klagen bij de gemeente zinloos is. Dan kan de gemeentelijke ombudsman uw klacht behandelen.

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk. Hij is niet te beïnvloeden, kan niet onder druk worden gezet en is bijna niet te ontslaan. Hij benoemt en ontslaat zelf zijn medewerkers.

De ombudsman is ook onpartijdig. De ombudsman zal altijd de gemeente vragen wat er is gebeurd. Hij kan inzage nemen in dossiers, en naar door de gemeente opgeslagen telefoongesprekken luisteren. Of filmbeelden bekijken. Hij kan ambtenaren en bestuurders vragen persoonlijk informatie aan de ombudsman te geven. Hij spreekt door met de klager of vraagt hem nadere stukken. Zo krijgt de ombudsman een duidelijk beeld van het gebeurde.

De ombudsman wil klachten zo snel mogelijk oplossen. Hij vraagt vaak eerst de gemeente om een oplossing te geven. Hij wil weten hoe dat afloopt. Als de klager dan tevreden is, trekt de ombudsman zich meestal weer terug. Als de gemeente niet direct de oplossing biedt, kan de ombudsman bemiddelen. Ook kan de ombudsman een formeel onderzoek doen. Dat eindigt met een rapport met zijn oordeel – en de uitleg hoe hij tot dat oordeel komt. Hij kan ook aanbevelingen doen. De ombudsman weegt de reactie van de gemeente mee in zijn rapport. Het rapport kan anoniem worden gepubliceerd.

De ombudsman heeft voor een oordeel een meetlat nodig. Daar legt hij het optreden van de gemeente langs. Op die lat staan de behoorlijkheidsvereisten. Die gaan over open en duidelijk optreden, respect, betrokkenheid, zoeken naar oplossingen, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Deze eisen staan in de behoorlijkheidswijzer.

Komen dezelfde klachten vaker voor? Of zijn er klachten waarover nog weinig kennis is? Dan kan de ombudsman thematisch onderzoek doen. Dat noemt hij onderzoek op eigen initiatief. In 2019 deed hij twee van deze onderzoeken. Één naar de Kredietbank en één naar burgerinitiatieven (rapport komt medio 2020). Hij kan ook een meldpunt inrichten. Dat deed hij in 2019 over doelgroepenvervoer. In 2019 besprak hij ook in persoon zijn zorgen met de burgemeester, met wethouders, met de gemeentesecretaris of met concern-, cluster- of afdelingsdirecteuren.