Geld & werk

Zonder geld of werk in Rotterdam

Er zijn Rotterdammers met weinig of geen inkomsten. Wie geen werk of een te laag inkomen heeft, kan een bijstandsuitkering vragen. Die wordt onder voorwaarden verstrekt door de gemeente, via het cluster Werk en Inkomen (W&I). Bij schulden kan de Kredietbank Rotterdam (KBR) helpen. Die kan in een traject de schuldenaar begeleiden om schuldenvrij te worden.

In het jaarverslag wordt een aantal klachten over W&I en de KBR besproken:

  • De heer M. merkt dat niet alle schulden door de KBR zijn meegenomen in zijn schuldsaneringstraject. Na afloop zijn niet al zijn schulden afgelost. De ombudsman onderzoekt en oordeelt: klacht gegrond, er zijn fouten gemaakt. De gemeente volgt zijn aanbevelingen en neemt een deel van de schuld op zich.
  • Mevrouw P. heeft een uitkering. De gemeente wil die verhalen op de vader van haar kind en stuurt een ‘informatiebrief’. Daarin staat dat zij moet meewerken aan DNA-onderzoek. Dat is een te zwaar middel – de vader is trouwens al bekend. Bovendien is dit aan de rechter. De klacht is gegrond al vindt de gemeente nog steeds dat zij informatie gaf. Dat ziet de ombudsman dus anders.
  • Mevrouw S. is werkloos. W&I eist dat zij een baan aanneemt. Om daar te kunnen werken heeft zij kinderopvang nodig. Door een belastingschuld kan mevrouw S. die niet betalen – de toeslag kinderopvang zal worden verrekend met een openstaande schuld bij de belastingdienst. Haar bewindvoerder ziet een probleem, de ombudsman intervenieert. De gemeente bemiddelt mevrouw S. dan naar ander werk. Daar is kinderopvang geen probleem. De bij mevrouw S. betrokken afdelingen van W&I en Maatschappelijke Ondersteuning (MO) zullen voortaan beter samenwerken.
  • De heer R. heeft een beperking. Hij vindt een stage vlak bij huis maar buiten Rotterdam. Na bemiddeling van de ombudsman geeft de gemeente hier toestemming voor. Als R. na de stage vlak bij huis hier ook beschut werk kan krijgen, weigert de gemeente weer. Maar R. werkt liever niet in Rotterdam – de reis is lang, hij kan niet tegen de prikkels van de stad. Na bemiddeling door de ombudsman geeft de gemeente toch nog toestemming.