2019 in cijfers ontvangen en afgedaan

De ombudsman ontving in 2019 via het spreekuur en het online klachtformulier 1212 klachten,
bijna 4% meer dan in 2018. Hij behandelde in 2019 1190 klachten, eveneens iets meer dan in 2018.

Ontvangen klachten, verdeling over de gemeente

Bewaren

 

 

 

 

 

Behandelde klachten, verdeling over de gemeente


Bewaren

 

 

 

 

 

Afhandeling klachten


Bewaren

 

 

 

 

 

Oordelen na formeel klachtonderzoek


Bewaren

 

 

 

Onderzoeken op eigen initiatief

De gemeentelijke ombudsman heeft in 2019 één onderzoek op eigen initiatief gepubliceerd, over de toegang tot de gemeentelijke Kredietbank. Verder werkt hij aan een tweede onderzoek, dat in de eerste helft van 2020 zal verschijnen. Dat gaat over de manier waarop de gemeente omgaat met een burger die een initiatief heeft voor straat, buurt of stad.