Administratie

Inschrijving en aangifte

In 2019 bleek een aantal klachten terug te voeren op een traag werkende administratie van de gemeente. Dat is méér dan ergerlijk: ernstig waren klachten over vertraging bij de inschrijving van nieuwe inwoners. Ook de lange duur van adresonderzoek stelde in 2019 klagers voor problemen. Wie niet in Rotterdam is ingeschreven, heeft ook geen toegang tot veel voorzieningen hier. Zo kan er geen uitkering of maatschappelijke ondersteuning worden aangevraagd. Als iemand niet goed is ingeschreven, of lang onderzoek naar zijn adres wordt gedaan, heeft dat ook gevolgen voor andere voorzieningen. De verzekeraar kan de zorgverzekering opzeggen. De belasting kan toeslagen weigeren.

  • Een oudere heer is niet langer mobiel en koopt een aanleunwoning in Rotterdam. Hij doet een aanvraag voor inschrijving, daarvoor staat maximaal 6 weken. Vanwege zijn gezondheid verhuist hij snel, hij heeft ook extra zorg nodig. De gemeente kan de inschrijving niet in 6 weken rondkrijgen. Daarom kan deze heer geen invalidenparkeerkaart aanvragen en evenmin zorg via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente geeft aan te zijner tijd ook de behandeling van de zorgaanvraag niet in 6 weken klaar te zullen hebben. Na bemoeienis van de ombudsman komt er versnelling. De inschrijving wordt met spoed verwerkt. De gemeente laat ook meteen een Wmo-melding aanmaken.
  • De eerste inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) is na de geboorte. De heer D. wil aangifte doen van zijn pasgeboren tweeling. Dat blijkt moeilijker dan zou moeten. Het lukt niet een afspraak te maken op een stadskantoor in de buurt. Hij moet ook lang op zijn beurt wachten. Het blijkt dat bij tweelingen voor beide baby’s een aparte afspraak moet worden gemaakt. Het lukt gelukkig toch nog aangifte te doen maar de heer D. is niet tevreden met de moeite en de tijd die dat heeft gekost.

De ombudsman heeft enkele maanden lang de website van de gemeente ‘Afspraken maken, eerstvolgende mogelijkheid voor een geboorteaangifte’ in de gaten gehouden. Die toont inderdaad regelmatig ‘geen tijden, kijk later nogmaals’. Dan is het maken van een afspraak binnen een redelijke termijn niet mogelijk.