De gemeentelijke ombudsman in het kort

De gemeentelijk ombudsman Rotterdam is er voor klachten over de gemeente en zijn medewerkers die gaan over de manier waarop iemand is behandeld. Wie het niet eens is met de inhoud van een besluit door de gemeente moet een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Als dat niet helpt staat beroep bij de rechter open.

Wie vindt dat de gemeente hem of haar niet netjes behandelt, moet dat eerst aangeven bij de gemeente. Pakt de gemeente de klacht niet goed op? Stelt het resultaat teleur? Of is duidelijk dat behandeling van de klacht door de gemeente te lang duurt? Dan kan de gemeentelijke ombudsman de klacht behandelen.

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk. Hij is niet te beïnvloeden, kan niet onder druk worden gezet en is bijna niet te ontslaan. Hij benoemt en ontslaat zelf zijn medewerkers.

De ombudsman is ook onpartijdig. Hij zal ook de gemeente vragen wat er is gebeurd. Hij kan inzage nemen in dossiers, en naar door de gemeente opgeslagen telefoongesprekken luisteren. Of filmbeelden bekijken. Hij kan ambtenaren en bestuurders vragen persoonlijk informatie aan de ombudsman te geven. Hij spreekt door met de klager of vraagt hem nadere stukken. Zo krijgt de ombudsman een duidelijk beeld van het gebeurde.

De ombudsman wil klachten zo snel mogelijk oplossen. Hij vraagt vaak eerst de gemeente om een oplossing te geven. Hij wil weten hoe dat afloopt. Als de klager dan tevreden is, trekt de ombudsman zich meestal weer terug. Als de gemeente niet direct de oplossing biedt, kan de ombudsman bemiddelen. Ook kan de ombudsman een formeel onderzoek doen. Dat eindigt met een rapport met zijn oordeel – en de uitleg hoe hij tot dat oordeel komt. Hij kan ook aanbevelingen doen. Het rapport kan anoniem worden gepubliceerd. 

De ombudsman gebruikt voor zijn oordeel de behoorlijkheidsvereisten. Die gaan over open en duidelijk optreden, respect, betrokkenheid, zoeken naar oplossingen, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ze staan in de behoorlijkheidswijzer.

Komen dezelfde klachten vaker voor? Of zijn er klachten waarover nog weinig kennis is? Zijn er klachten waar de gemeente veel van kan leren? Dan kan de ombudsman thematisch onderzoek doen. Dat noemt hij onderzoek op eigen initiatief. In 2020 bracht hij rapport uit over 3 van deze onderzoeken.