Zonder geld of werk in Rotterdam

Armoede leidt vaak tot veel meer problemen. Het is dus belangrijk dat de gemeente inwoners zonder geld tijdig en goed helpt. Dat moet onder meer door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het Cluster Werk en Inkomen (W&I) gebeuren. Tijdens de Coronacrisis speelt het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) ook een grote rol. Dat voerde de regeling Tijdelijke ondersteuning van zelfstandig ondernemers (Tozo) uit.

Over KBR, W&I en RBZ zijn in 2020 klachten ingediend. Een aantal wordt besproken in het jaarverslag.

  • De heer K. krijgt na succesvolle afronding van zijn schuldsanering geen bewijs van finale kwijting. Nadat de ombudsman de KBR hier nog eens op wijst, komt het bewijs alsnog.
  • Mevrouw Y. heeft haar schuldhulpverleningstraject ook met succes afgesloten. De gemeente legt daarna beslag voor een oude schuld. De ombudsman kaart aan dat dit niet klopt. De gemeente beëindigt daarna de incasso.
  • Mevrouw A. en haar man hebben een bijstandsuitkering. De gemeente belooft mevrouw dat ze een opleiding mag doen. De toezegging is niet nagekomen. De ombudsman stelt een onderzoek in. Daarna gaat de gemeente de opleiding alsnog mogelijk maken. Er zijn ook gegevens uitgewisseld tussen de consulenten van mevrouw en die van haar man. Zij hadden die informatie bij mevrouw A. en haar man zelf kunnen opvragen en hen moeten vertellen over de gegevensuitwisseling.
  • Mevrouw S. heeft een vervelend gesprek over haar uitkering. Dat gebeurt in een open ruimte in een gebouw van de gemeente, anderen kunnen het horen. De ombudsman oordeelt dat haar privacy is geschonden.

Veel zelfstandig ondernemers raken door Corona omzet kwijt en doen via de gemeente een beroep op de Tozo-regeling. Het lukt RBZ niet om alle aanvragen goed en op tijd te verwerken. Informatie wordt niet doorgeven, gegevens raken kwijt en aanvragers weten niet waar zij aan toe zijn. De heer G. deelt zijn ervaringen met de ombudsman onder de noemer ‘Het leed dat Tozo aanvragen heet…’