Inschrijving en aanslagen

Soms zijn procedures van de gemeente voor de burger niet te begrijpen of leiden ze niet naar het bedoelde resultaat.

  • De heer D. wil zijn leven weer op orde krijgen. Daarvoor heeft hij geld nodig en dat heeft hij nog niet. Voor een uitkering moet hij een ID-kaart hebben, maar die kost dus geld. De ombudsman doet een aanvraag voor de heer D. bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Dat betaalt de kaart, zodat de heer D. snel weer verder kan.
  • De heer J. moet voor een vergunning betalen die hij helemaal niet heeft aangevraagd en krijgt een dwangbevel. De ombudsman brengt de verbazing van de heer J. hierover onder de aandacht van de gemeente. Dan blijkt dat sprake is van een persoonsverwisseling.
  • De heer G. komt uit detentie. Zijn woning is al jarenlang onbewoonbaar. Toch moet hij over 2018, 2019 en 2020 afvalstoffenheffing betalen. Daar heeft hij geen geld voor, hij is door Corona ook zijn werk kwijtgeraakt. Nadat de ombudsman dit bij de gemeente heeft gemeld, verlaagt die de aanslag maar verrekent de verlaging met een oude, verjaarde rekening. Na een 2e interventie door de ombudsman betaalt de gemeente nu het hele bedrag waarmee de aanslag is verlaagd terug aan de heer G.

Soms leidt administratieve vertraging bij de gemeente tot klachten die gelijk om actie vragen.

  • Mevrouw B. heeft voor een andere woning met spoed een urgentieverklaring nodig. Daarvoor is weer een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) vereist. Het uittreksel komt maar niet en zij kan de behandelend ambtenaar niet te spreken krijgen. De ombudsman vraagt de gemeente om een snelle oplossing en die komt er: mevrouw B. kan het uittreksel meteen komen ophalen.