Rapporten van onderzoeken op eigen initiatief

Op deze pagina vindt u een selectie van rapporten over onderzoeken uit eigen beweging van de gemeentelijke ombudsman. U kunt de rapporten in pdf-formaat bekijken of downloaden. Klik hiervoor op de aangegeven documenten.

Bestellen van papieren rapporten
Rapporten kunt u ook in papieren vorm bestellen (zolang de voorraad strekt). Neem daarvoor contact op met het bureau van de gemeentelijke ombudsman: telefoon 010 411 16 00 of e-mail info@ombudsmanrotterdam.nl.

Beschikbare rapporten Omschrijving
‘Is er nog een plekje vrij?’
februari 2018
Onderzoek van de gemeentelijke kinderombudsman naar de toepassing van drang in de Rotterdamse jeugdhulpverlening en naar het besluitvormingsproces aan het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam Rijnmond
‘Horen, zien en praten’
februari 2018
Een onderzoek naar ‘best practices’ voor de behandeling van bejegeningsklachten.
‘Nederlandse kinderen ontkoppeld; Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt’
december 2017
Een gezamenlijk onderzoek van de nationale Kinderombudsman en de kinderombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam naar de leefsituatie van kinderen uit gezinnen met een illegale ouder.
De ‘Handreiking Nederlandse kinderen ontkoppelt’ vormt onderdeel van het verslag van dit onderzoek. Klik hier voor de losse uitgave.
‘Het hemd van het lijf’
januari 2017
Onderzoek van de gemeentelijke ombudsman naar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers die zich met een hulpvraag in het sociaal domein tot de
gemeente Rotterdam wenden.
‘Vandaag zijn wij voor u gesloten’
oktober 2016
Een onderzoek naar aanleiding van diverse klachten over toepassing van het protocol Integere en Veilige Dienstverlening (in de praktijk bekend als het Agressieprotocol) van de gemeente Rotterdam.
Interne klacht-behandeling in kaart
oktober 2016
Capelle aan den IJssel
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Nissewaard
Vlaardingen
Westvoorne
Een onderzoek naar de behandeling van klachten van burgers binnen zes aangesloten regiogemeenten in het Rijnmondgebied.
Tussen de gemeenten bestaan soms grote verschillen in de manier waarop het klachtrecht is georganiseerd en wordt uitgevoerd.
Geen winnaars
juli 2016
Een gezamenlijk onderzoek van de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsman Rotterdam naar de aanhouding van 326 Feyenoord-supporters op 21 februari 2016. Voor een samenvatting van het rapport klik hier.
Het pad naar werk…niet geplaveid, wel schoongeveegd!
mei 2015
Een onderzoek naar de uitvoering van het Rotterdamse re-integratiebeleid.
Opsporing Verzocht!
juni 2014
 Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.
De Kredietbank Rotterdam is in balans
maart 2014
In het onderzoek ‘De Kredietbank Rotterdam is in balans’ van maart 2014 geeft de ombudsman inzicht in de dagelijkse praktijk van schuldhulpverlening door de Kredietbank. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een vervolgonderzoek met een terugblik op het onderzoek naar schuldhulpverlening van de ombudsman uit 2011. Het tweede deel gaat over de uitwerking van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in de Rotterdamse praktijk.
Parkeerservice 010. Hoeveel sch(r)ijven
 juli 2013
Onderzoek naar de administratieve verwerking en betaling van parkeerbelasting voor parkeervergunningen en andere parkeerproducten van de gemeente Rotterdam, zoals abonnementen voor een gemeentelijke parkeergarage, gehandicaptenparkeerkaarten, mantelzorgpassen en ontheffingen.
Waarborgen bij preventief fouilleren
september 2011
Onderzoek naar de wijze waarop het instrument preventief fouilleren in de praktijk wordt toegepast en de knelpunten en dilemma’s die daarbij ontstaan, in het bijzonder waar het gaat om het respecteren van de rechten van burgers.
KBR: een tussenbalans
augustus 2011
Onderzoek naar de hulp aan mensen met schulden door de Kredietbank Rotterdam: KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren.
Interventieteams: kijken en bekeken worden
maart 2011
Onderzoek naar het functioneren van de Rotterdamse interventieteams. Vervolg op het rapport Baas in eigen huis.
Baas in eigen huis  november 2007 Rapport over de huisbezoeken die de gemeente Rotterdam aflegt bij burgers.