Rapporten archief

Op deze pagina vindt u een selectie van oudere rapporten van juni 2014 tot en met december 2015 van onderzoeken van de gemeentelijke ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers of bedrijven.
U kunt de rapporten in pdf-formaat bekijken of downloaden. Klik hiervoor op de aangegeven documenten.

Beschikbare rapporten Omschrijving
Kleuter krijgt mailing IZA Cura
Rotterdam 1 december 2015
(dossier 2014.368) De zoon van de heer R. is 4 jaar oud. De gemeente stuurt hem in 2014 brieven met informatie over het Rotterdampakket. De heer R. klaagt dat de gemeente adresgegevens, die zij in het kader van haar wettelijke taak verzamelt, ongevraagd gebruikt voor niet relevante mailings.
“Heb ik voor niets mijn beveiligingsdiploma gehaald?”
Rotterdam 1 december 2015
(dossier 2015.274) De heer V. heeft in opdracht van de gemeente een opleiding tot beveiliger met baangarantie gevolgd. Hij klaagt dat hij de beloofde baan niet heeft gekregen.
‘Handen thuis’
Rotterdam 30 november 2015
(dossier 2014.1677) De heer T. fietst over het trottoir en wordt vastgepakt door een stadswacht. Er ontstaat een stevige discussie.
“Waarom krijg ik geen contact met de gemeente?”
Rotterdam 30 november 2015
(dossier 2014.933) Mevrouw S. vraagt een bijstandsuitkering aan, maar krijgt vervolgens geen reactie van de gemeente. Na 8 keer bellen wordt zij doorverbonden met een medewerker van Werk en Inkomen.
“Waarom krijg ik geen kopie van mijn bijstandsdossier?”
Rotterdam
6 november 2015
(dossier 2014.1637) Mevrouw V. klaagt dat de gemeente geen kopie wil geven van haar volledige bijstandsdossier. Het dossier bestaat op dat moment uit 11 ordners.
“Laat me gewoon mijn werk doen”
Rotterdam
20 oktober 2015
(dossier 2014.1574) De heer E. klaagt dat 2 stadswachten hem ten onrechte lastig vallen en hem onheus bejegen. Ze weigeren vervolgens hun namen te geven.
“Plein of snippergroen?”
Capelle aan den IJssel
16 oktober 2015
(dossier 2013.1378) De heer V. klaagt dat de gemeente een stuk grond heeft verkocht aan zijn buren dat hoort bij een plein. Zijn buren plaatsen een omheining die zorgt voor een onveilige verkeerssituatie.
“Stel ook voor re-integratiebedrijven een vertrouwenspersoon aan!”
Rotterdam
15 oktober 2015
(dossier 2015.1413) Mevrouw B. klaagt over seksuele intimidatie tijdens haar deelname aan een re-integratietraject. De gemeente neemt haar klacht niet in behandeling, omdat de intimidatie langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.
“Hoezo, alleen op afspraak?” Rotterdam
10 augustus 2015
(dossier 2014.466) Mevrouw A. klaagt dat zij voor het inleveren van een bezwaarschrift bij Belastingen een afspraak moet maken, als zij direct bij inlevering een ontvangststempel wil. Op de oude locatie (Blaak 34) hoefde dit niet.
“Ons huis trilt” in Rotterdam
21 juli 2015
(dossier 2013.176) De heer en mevrouw H. klagen dat voormalig deelgemeente Kralingen-Crooswijk de overlast van een verkeersdrempel niet goed afhandelt en ten onrechte geen metingen heeft laten verrichten.
Mislopen vergoeding door onjuiste informatie in Vlaardingen
9 juli 2015
(dossier 2014.954) De heer P. klaagt dat hij een vergoeding van DUO is misgelopen door onjuiste informatie over de examendatum.
Overlast van een naaldboom in Capelle aan den IJssel
1 juli 2015
(dossier 2014.1376) De heer O. heeft last van een naaldboom achter zijn woning. De gemeente heeft extra maatregelen genomen, maar de heer O. vindt dat niet genoeg. Hij wil dat Capelle aan den IJssel de boom kapt.
Wel of niet goed geparkeerd met gehandicaptenparkeerkaart.
22 april 2015
(dossier 2013.941) De heer A. beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Hij krijgt een bekeuring omdat hij zonder een parkeervergunning op een parkeerplaats voor vergunninghouders staat. Als hij op de plek voor hem had geparkeerd was er niets aan de hand geweest, dat was een gehandicaptenparkeerplaats.
Geen wederhoor toegepast op recreatieoord Hoek van Holland
22 april 2015
(dossier 2014.1168) De heer K. heeft na een incident op een camping een officiële waarschuwing gekregen van de directie Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam. Is er wel naar hem geluisterd?
Een bekeuring uit rancune in Rotterdam?
27 februari 2015
(dossier 2014.73) De heer H. klaagt dat hij een bekeuring kreeg, omdat de handhaver hem herkende van een eerder incident bij een lokaal tankstation.
Geen hulp na operatie Rotterdam
3 februari 2015
(dossier 2013.1131) De heer S. (70 jaar) klaagt dat hij na een operatie 3 weken moet wachten op huishoudelijke verzorging.
Rietoverlast in Hoogvliet
22 januari 2015
(dossier 2013.24) De heer en mevrouw D. hebben last van riet in hun tuin. Het riet komt vanuit de singel en is door de gemeente aangelegd.
Klacht over huurkoop woonwagens Hellevoetsluis
14 januari 2015
(dossier 2013.615) Mevrouw E. vindt dat de gemeente Hellevoetsluis verantwoordelijk is voor de problemen die zij ervaart met twee woonwagens.
Geen reactie op aanvraag bijstandsuitkering
15 december 2014
(dossier 2014.600) De heer S. klaagt erover dat de gemeente Rotterdam niet reageerde op zijn aanvraag voor een bijstandsuitkering die hij via internet indiende.
Klachtafhandeling Kredietbank
15 december 2014
(dossier 2014.729) De heer B. is ontevreden over de Kredietbank. De Kredietbank zou fouten hebben gemaakt.
Overlast van kersenbomen in Spijkenisse
8 december 2014
(dossier 2014.898) De heer V. ervaart een aantal jaren overlast van kersenbomen bij zijn woning. De bomen staan op gemeentegrond.
Belastingen komt afspraken niet na.
17 november 2014
(dossier 2014.864) Volgens de heer Y. heeft hij met Belastingen afspraken over het kwijtschelden van invorderingskosten. Volgens Belastingen komt de heer Y. zijn afspraken ook niet na.
Informatie over kosten marktplaats
15 oktober 2014
(dossier 2014.117) Mevrouw R. klaagt dat zij onverwacht de maximale prijs betaalt voor een standplaats op de markt.
Rotterdam (on-)zorgvuldig na asbestmelding?
9 oktober 2015
(dossier 2014.255)De heer A. klaagt er over dat de gemeente onvoldoende actie heeft ondernomen op zijn melding dat een asfaltverwijderingsbedrijf op onzorgvuldige wijze asbesthoudende stoffen heeft verwijderd in het appartement, direct gelegen boven zijn (portiek)woning. Hij vreest nu voor de gezondheid van zijn gezin.
Aanvraag bijzondere bijstand
2 september 2014
(dossier 2014.301) De heer R. stelt dat de gemeente te laat heeft beslist op zijn aanvraag bijzondere bijstand, waardoor hij financiële schade zou hebben geleden.
Vernietiging oude rijbewijs
4 september 2014
(dossier 2014.589) Mevrouw B. levert haar oude rijbewijs in bij stadswinkel Hilligersberg-Schiebroek, maar vreest identiteitsfraude.
Bijzondere verplichting voor Kredietbank Rotterdam
18 augustus 2014
(dossier 2013.919) De Kredietbank Rotterdam stelt dat de schuldenaar ‘schuldenvrij’ is. Later blijkt er toch nog een schuld te zijn.
Door volmacht later klem tussen DUO en Werk en Inkomen
4 augustus 2014
(dossier 2012.1411) Het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam dwingt ‘niet rechthebbende partner’ om een volmacht te tekenen, zodat de voorlopige partnertoeslag van DUO rechtstreeks kan worden verrekend met de aanvullende bijstandsuitkering. Zonder volmacht wil Werk en Inkomen niet uitkeren.
Overlast van hangjongeren
28 augustus 2014
(dossier 2014.288) De heer R. ervaart negen maanden lang overlast van hangjongeren. Hij klaagt dat de deelgemeente IJsselmonde niet genoeg deed om de overlast te beëindigen.
Noodsituatie ontstaat voor gezin
7 augustus 2014
(dossier 2014.143) Een gezin krijgt van het cluster Werk en inkomen van de gemeente Rotterdam geen reactie op een aanvraag voor een bijstandsuitkering, geen reactie op ingebrekestelling en geen vervolg op toezeggingen tijdens de klachtbehandeling.
Slagboom onterecht gesloten in Hoek van Holland
7 augustus 2014
(dossier 2013.288) De heer V. klaagt dat zijn jaarpas strandparkeren niet geldig is in de winter. De gemeente beroept zich volgens hem op niet bestaande afspraken. Ook wil hij compensatie.
Woonoverlast in IJsselmonde
30 juni 2014
(dossier 2014.551) De heer L. klaagt dat zijn klachten over overlast in zijn woonomgeving niet meer worden behandeld door de deelgemeente IJsselmonde.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting