Rapporten en interventies

Ombudsman oordeelt na onderzoek: agressieprotocol van de gemeente Rotterdam is niet behoorlijk

12 oktober 2016

Op aanbeveling van de gemeentelijke ombudsman gaat de gemeente Rotterdam het bestaande protocol Integere en Veilige Dienstverlening (in de praktijk bekend als het Agressieprotocol) herzien. Dit heeft het college…

Lees Meer »

Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling zes gemeenten in Rijnmond: “Meer aandacht nodig voor mondelinge klachten”

5 oktober 2016

De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld heeft op eigen initiatief onderzocht hoe het staat met de behandeling van klachten van burgers binnen zes aangesloten regiogemeenten in het Rijnmondgebied. Tussen…

Lees Meer »

2e rapportage 2016 kinderombudsman en Meldpunten Zorg en Jeugdhulp

16 september 2016

In zijn brief van 8 september 2016 aan de gemeenteraad van Rotterdam heeft de gemeentelijke (kinder)ombudsman verslag uitgebracht over het aantal vragen, meldingen en klachten dat in de voorgaande…

Lees Meer »

Privacy van Rotterdamse thuisonderwijs-kinderen en hun ouders geschonden

15 juli 2016

Sinds jaar en dag geeft een aantal ouders in Nederland zelf onderwijs aan hun kinderen, die gaan dan niet naar school. Meestal is dat in verband met een religieuze…

Lees Meer »

Aanbeveling: duidelijke communicatie over rol gemeente bij grote projecten als RiF010

9 juni 2016

RiF010 heeft in 2014 het stadsinitiatief gewonnen. Midden in het centrum tussen de Hoogstraat en de Blaak komt in de Steigersgracht een watersportgebied: “schoon water en grote golven” en…

Lees Meer »