Betaald parkeren op Katendrecht

Op 7 april 2015 besluit het college van burgemeester en wethouders om per 29 juni 2015 in heel Katendrecht betaald parkeren in te voeren. Bewoners van Katendrecht krijgen alleen een parkeervergunning op straat als er voor hen geen andere parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Omdat bij de woningen in het Laankwartier een parkeergarage met beschikbare parkeerplaatsen hoort, krijgen de bewoners van het Laankwartier geen parkeervergunning op straat.

De bewoners van het Laankwartier denken dat de gemeente het besluit om betaald parkeren in te voeren, neemt omdat woningcorporatie Woonstad met een claim van € 1,5 miljoen dreigt vanwege de leegstand van de parkeergarage bij hun woningen. Als de gemeente toch betaald parkeren in wil voeren, dan moet de gemeente volgens de bewoners met een overgangsregeling komen. Deze overgangsregeling is volgens hen nodig omdat de gemeente hen, voordat zij hun woning kochten, geen informatie heeft gegeven dat er op Katendrecht betaald parkeren zou komen.

Na veel commotie in de wijk en een actualiteitendebat in de gemeenteraad op 7 juli 2015 besluit de wethouder om tot 1 oktober 2015 geen boetes uit te laten schrijven. Zo hebben de bewoners meer tijd om een parkeerplaats te kopen of te huren of om een oplossing voor het parkeren van hun (vaak 2e) auto te vinden.

Onderzoek en oordeel ombudsman: klachten niet gegrond
Het college kan betaald parkeren invoeren als de parkeerdruk hoger is dan 60% en er gebiedsontwikkelingen zijn. Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat de gemiddelde parkeerdruk op Katendrecht 61% is en dat er gebiedsontwikkelingen zijn. De ombudsman concludeert dat de gemeente het beleid goed toepast. Een eventuele claim van woningcorporatie Woonstad lijkt niet de reden van het besluit te zijn.

De ombudsman vindt ook dat er geen reden is om aan te nemen dat de gemeente Rotterdam in 2010 onvoldoende informatie gaf aan de huidige bewoners. In 2007 en 2010 is er ook al eens een poging gedaan om betaald parkeren in te voeren en daar is toen veel publiciteit bij komen kijken. Daarnaast is Katendrecht een centrale plek en komt het in deze situatie vaker voor dat bewoners een parkeerplaats voor een 1e auto kopen en voor hun 2e auto een andere oplossing moeten vinden. Dat zijn nu eenmaal de consequenties van het wonen in de binnenste ring van Rotterdam.

Meer lezen: Rapport betaald parkeren op Katendrecht 2015.1027