Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Wat doet de VRR?
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werkt in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in het Rijnmondgebied.

Het doel van de VRR is het bevorderen van de fysieke veiligheid in het Rijnmondgebied. Dat houdt onder meer in: de organisatie en coördinatie van de rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing en de zorg dat het openbare leven weer herstelt na een crisis. De VRR dient verder adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.

U kunt een klacht bij de VRR  indienen als u een situatie heeft meegemaakt waarbij u ontevreden bent over het optreden van de:

  • Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR),
  • Regionale Ambulance Dienst (RAD),
  • Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en/of
  • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of haar medewerker(s).

Voor klachten over het optreden van de VRR kunt u bij de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de VRR leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Contact ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

De ombudsman volgt de maatregelen tegen verspreiding van corona. Daarom gaan de spreekuren nog niet door zoals u dat gewend bent. Het spreekuur op het bureau in Rotterdam is op afspraak geopend. U kunt hier ook terecht voor klachten over de VRR, ook als u buiten Rotterdam woont. Meer informatie over de spreekuren, ook in andere gemeenten, vindt u hier.

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting