Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Wat doet de VRR?
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werkt in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in het Rijnmondgebied.

Het doel van de VRR is het bevorderen van de fysieke veiligheid in het Rijnmondgebied. Dat houdt onder meer in: de organisatie en coördinatie van de rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing en de zorg dat het openbare leven weer herstelt na een crisis. De VRR dient verder adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.

U kunt een klacht bij de VRR  indienen als u een situatie heeft meegemaakt waarbij u ontevreden bent over het optreden van de:

  • Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR),
  • Regionale Ambulance Dienst (RAD),
  • Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en/of
  • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of haar medewerker(s).

Voor klachten over het optreden van de VRR kunt u bij de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de VRR leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Contact ombudsman
Wilt u weten of uw klacht daarna door de gemeentelijke ombudsman kan worden behandeld?

  • U kunt ons elke werkdag bellen van 9:00 tot 12:00 uur op het nummer 010 411 16 00.
  • E-mail ons via info@ombudsmanrotterdam.nl.

Spreekuur op afspraak

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur in Rotterdam of in een van de andere aangesloten gemeenten. U kunt hiervoor bellen met 010 4111 600. Zonder afspraak vooraf is het bezoeken van een spreekuur niet mogelijk. Dit is een gevolg van de maatregelen om de verspreiding van Corona te remmen.

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting