Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Wat doet de VRR?
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werkt in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in het Rijnmondgebied.

Het doel van de VRR is het bevorderen van de fysieke veiligheid in het Rijnmondgebied. Dat houdt onder meer in: de organisatie en coördinatie van de rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing en de zorg dat het openbare leven weer herstelt na een crisis. De VRR dient verder adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.

U kunt een klacht bij de VRR  indienen als u een situatie heeft meegemaakt waarbij u ontevreden bent over het optreden van de:

  • Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR),
  • Regionale Ambulance Dienst (RAD),
  • Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en/of
  • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of haar medewerker(s).

Voor klachten over het optreden van de VRR kunt u bij de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de VRR leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Contact ombudsman
Wilt u weten of uw klacht daarna door de gemeentelijke ombudsman kan worden behandeld?

  • U kunt ons elke werkdag bellen van 9:00 tot 16:00 uur op het nummer 010 411 16 00.
  • E-mail ons via info@ombudsmanrotterdam.nl.
  • Ook kunt u langskomen op een van onze inloopspreekuren.

U hoeft voor het spreekuur geen afspraak te maken, maar het is beter eerst te bellen en uit te leggen wat uw klachten zijn. Dan kunnen de medewerkers van de ombudsman u gelijk vertellen of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Zo voorkomt u dat u misschien voor niets op het spreekuur komt.

Inloopspreekuren
De gemeentelijke ombudsman houdt drie keer per week een inloopspreekuur op het adres Minervahuis I, Meent 106, 4e etage, 3011 JR Rotterdam:

  • dinsdag van 09.00 tot 11.30 uur;
  • woensdag van 13.30 tot 16.00 uur;
  • donderdagavond in de oneven weken van 18.30 tot 20.30 uur.

U kunt ook gebruik maken van de inloopspreekuren in de andere aangesloten gemeenten. Klik hier voor een volledig overzicht van de spreekuren.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.

Bewaren

Bewaren