ROGplus


 

 

 


Wat doet ROGplus Nieuwe Waterweg Noord?
ROGplus voert namens de Nieuwe Waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de ‘wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)’ uit. De organisatie is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling en stichting.

ROGplus biedt professionele ondersteuning aan inwoners van de drie gemeenten die chronisch ziek zijn of een lichamelijke / psychische beperking hebben. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Klachten over het optreden van ROGplus of haar medewerkers bespreekt u eerst met de organisatie zelf. ROGplus moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen. Meer informatie hierover vindt u op de website van ROGplus.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop ROGplus uw klacht heeft afgehandeld, dan kunt u terecht bij de ombudsman.

Contact ombudsman
Voor inwoners van Vlaardingen:
indien u vindt dat ROGplus uw klacht niet goed heeft afgehandeld, dan kunt u de gemeentelijke ombudsman inschakelen.

  • U kunt ons elke werkdag bellen van 9:00 tot 16:00 uur op het nummer 010 411 16 00.
  • E-mail ons via info@ombudsmanrotterdam.nl.
  • Ook kunt u langskomen op een van onze inloopspreekuren.

U hoeft voor het spreekuur geen afspraak te maken, maar het is beter eerst te bellen en uit te leggen wat uw klachten zijn. Dan kunnen de medewerkers van de ombudsman u gelijk vertellen of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Zo voorkomt u dat u misschien voor niets op het spreekuur komt.

Voor inwoners van Maassluis en Schiedam:
indien u vindt dat ROGplus uw klacht niet goed heeft afgehandeld, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Hoe u dat doet leest u op de website van de Nationale ombudsman.

Inloopspreekuren
De gemeentelijke ombudsman houdt drie keer per week een inloopspreekuur op het adres Minervahuis I, Meent 106, 4e etage, 3011 JR Rotterdam:

  • dinsdag van 09.00 tot 11.30 uur;
  • woensdag van 13.30 tot 16.00 uur;
  • donderdagavond in de oneven weken van 18.30 tot 20.30 uur.

U kunt ook gebruik maken van de inloopspreekuren in de andere aangesloten gemeenten. Klik hier voor een volledig overzicht van de spreekuren.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.