ROGplus


 

 

 


Wat doet ROGplus Nieuwe Waterweg Noord?
ROGplus voert namens de Nieuwe Waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de ‘wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)’ uit. De organisatie is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling en stichting.

ROGplus biedt professionele ondersteuning aan inwoners van de drie gemeenten die chronisch ziek zijn of een lichamelijke / psychische beperking hebben. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Klachten over het optreden van ROGplus of haar medewerkers bespreekt u eerst met de organisatie zelf. ROGplus moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen. Meer informatie hierover vindt u op de website van ROGplus.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop ROGplus uw klacht heeft afgehandeld, dan kunt u terecht bij de ombudsman.

Welke ombudsman?

Voor inwoners van Maassluis en Schiedam:
indien u vindt dat ROGplus uw klacht niet goed heeft afgehandeld, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Hoe u dat doet leest u op de website van de Nationale ombudsman.

Voor inwoners van Vlaardingen:
indien u vindt dat ROGplus uw klacht niet goed heeft afgehandeld, dan kunt u tot 31 december 2021 de gemeentelijke ombudsman inschakelen. Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 12u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen. Na 1 januari 2022 is de gemeentelijke ombudsman niet langer de ombudsman van Vlaardingen. U kunt vanaf die datum met uw klachten naar de Nationale ombudsman. Die is bereikbaar op werkdagen van 9-17u via 0800 33 555 55.

Contact gemeentelijke ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de gemeentelijke ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

De ombudsman volgt de maatregelen tegen verspreiding van corona. Daarom gaan de gratis inloopspreekuren nog niet door zoals u dat gewend bent. Het inloopspreekuur op het bureau in Rotterdam is al wel weer open. U kunt hier als inwoner van Vlaardingen tot en met december 2021 ook terecht voor klachten over ROGplus. Meer informatie over de spreekuren vindt u hier.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting