Krimpen aan den IJssel

Raadhuis Krimpen aan den IJssel 2015

De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken.

Ook kunt u hier informatie vinden over de beslistermijnen die de gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert en welke consequenties dat heeft als de gemeente zich niet aan de regels houdt, zoals de mogelijkheid om de gemeente in gebreke te stellen en een dwangsom te eisen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bel 14 0180 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

Spreekuur

Op de locaties waar de ombudsman zijn spreekuur houdt, gelden  maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-virus. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u een bewijs van vaccinatie, genezing of negatieve test (QR-code) nodig heeft voor toegang en/of dat u een mondkapje moet dragen. Als dit voor u een probleem is neemt u dan contact op via 010 4 11 1600 zodat gekeken kan worde naar een oplossing.

Na september 2021 is er maandelijks spreekuur in Krimpen aan den IJssel. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt via 010 411 1600 (werkdagen 09.00- 16.00 uur). In de eerste helft van 2022 kan een afspraak worden gemaakt voor

  • donderdag 13 januari,
  • donderdag 10 februari,
  • donderdag 10 maart,
  • donderdag 7 april en
  • donderdag 2 juni,

telkens tussen 10.30 – 11.30 uur in Ontmoetingscentrum De Tuyter aan de Nachtegaalstraat 8..

U kunt ook terecht op het inloopspreekuur aan de Meent 106 in Rotterdam. Ook zijn er spreekuren op afspraak in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Krimpen aan den IJssel, waar u als inwoner van Krimpen terecht kunt met uw vraag of klacht. We kunnen ook een videoafspraak maken.

Meer informatie over alle spreekuren vindt u hier.

Jaarverslagen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting