Krimpen aan den IJssel

Raadhuis Krimpen aan den IJssel 2015

De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken.

Ook kunt u hier informatie vinden over de beslistermijnen die de gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert en welke consequenties dat heeft als de gemeente zich niet aan de regels houdt, zoals de mogelijkheid om de gemeente in gebreke te stellen en een dwangsom te eisen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bel 14 0180 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact ombudsman
Wilt u weten of uw klacht daarna door de gemeentelijke ombudsman kan worden behandeld?

  • U kunt ons elke werkdag bellen van 9.00 tot 16.00 uur op het nummer 010 411 16 00.
  • E-mail ons via  info@ombudsmanrotterdam.nl.
  • Ook kunt u langskomen op een van onze inloopspreekuren.

U hoeft voor het spreekuur geen afspraak te maken, maar het is beter eerst te bellen en uit te leggen wat uw klachten zijn. Dan kunnen de medewerkers van de ombudsman u gelijk vertellen of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Zo voorkomt u dat u misschien voor niets op het spreekuur komt.

Inloopspreekuren
De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een inloopspreekuur. Dat wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, steeds op een donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Het eerste spreekuur in 2019 is op 10 januari.

U kunt ook gebruik maken van de inloopspreekuren in Rotterdam of de andere aangesloten gemeenten. Klik hier voor een volledig overzicht van de spreekuren.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.

Jaarverslagen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren