Krimpen aan den IJssel

Raadhuis Krimpen aan den IJssel 2015

De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken.

Ook kunt u hier informatie vinden over de beslistermijnen die de gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert en welke consequenties dat heeft als de gemeente zich niet aan de regels houdt, zoals de mogelijkheid om de gemeente in gebreke te stellen en een dwangsom te eisen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bel 14 0180 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact ombudsman
Wilt u weten of uw klacht daarna door de gemeentelijke ombudsman kan worden behandeld?

  • U kunt ons elke werkdag bellen van 9.00 tot 16.00 uur op het nummer 010 411 16 00.
  • E-mail ons via  info@ombudsmanrotterdam.nl.

Spreekuur, alleen op afspraak

In 2020 houdt de ombudsman een maal in de maand spreekuur op afspraak in Krimpen aan den IJssel. Dit kan op donderdagen van 10:30 – 11:30 uur. De mogelijke data zijn 17 september, 15 oktober, 12 november en 10 december. U maakt een afspraak door te bellen met 010 411 16 00, bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur. Een afspraak kan worden gemaakt tot uiterlijk de vorige werkdag, 15:00 uur. De afspraak is nodig om verspreiding van Corona te voorkomen. Bij het maken van de afspraak en als u zich meldt voor het spreekuur worden u en uw eventuele begeleider(s) een aantal vragen gesteld over uw gezondheid. Bezoek aan het spreekuur zonder voorafgaande afspraak is niet mogelijk.

Het spreekuur is in het Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel. Bezoek aan het spreekuur zonder voorafgaande afspraak is niet mogelijk.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.

Zie hier voor de meest actuele informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman.

Jaarverslagen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting