Gezamenlijke Brandweer

Wat doet de Gezamenlijke Brandweer?
De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer 60 bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Deze organisatie heeft de wettelijke verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer overgenomen van de aangesloten bedrijven. De kerntaak van de Gezamenlijke Brandweer is het bestrijden van incidenten en calamiteiten.

Voor klachten over het optreden van de Gezamenlijke Brandweer kunt u bij de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam terecht.
De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Heeft u daarover vragen, neem dan contact op met de Gezamenlijke Brandweer: bel 088 511 00 00 of klik hier voor de website.

Contact ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

De ombudsman volgt de maatregelen tegen verspreiding van corona. Daarom gaan de inloopspreekuren nog niet door zoals u dat gewend bent. Het spreekuur op het bureau in Rotterdam is op afspraak geopend. Meer informatie over de spreekuren, ook in andere gemeenten, vindt u hier.

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting