DCMR Milieudienst Rijnmond

Wat doet de DCMR?
De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in het Rijnmondgebied. Deze milieudienst verstrekt milieuvergunningen, controleert bedrijven, bewaakt de milieukwaliteit en adviseert over ruimtelijke plannen. Verder onderzoekt de  DCMR klachten op het gebied van lawaai, stank en stof.

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die klachten hebben over het optreden van de DCMR kunnen bij de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de DCMR leest u hoe u een klacht over de dienstverlening van deze organisatie kunt indienen.

Contact ombudsman

Heeft u een vraag of klacht voor de ombudsman?

Belt u dan op werkdagen tussen 9 en 16u met 010 411 1600. Of stuur een bericht per mail of brief. U kunt een klacht ook direct via het klachtenformulier indienen. Wij kunnen u daar via de telefoon mee helpen.

De ombudsman volgt de maatregelen tegen verspreiding van corona. Daarom gaan de spreekuren nog niet door zoals u dat gewend bent. Het spreekuur op het bureau in Rotterdam is op afspraak geopend. U kunt hier ook terecht voor klachten over de DCMR, ook als u buiten Rotterdam woont. Meer informatie over de spreekuren, ook in andere gemeenten, vindt u hier.

Bewaren

Bewaren

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting