Archief van december, 2013

Rotterdam: klacht over nakomen toezeggingen door het Cluster Werk & Inkomen

16 december 2013

Mevrouw H. heeft in 2003/2004 samen met haar voormalige echtgenoot een WWB-uitkering aangevraagd bij de gemeente Rotterdam. Deze uitkering wordt toegekend, waarbij het bij mevrouw H. aanwezige vermogen voorlopig…

Lees Meer »

Rotterdam oordeel: informatie over huishoudelijke verzorging niet op orde

13 december 2013

Met ingang van 22 april 2013 heeft de gemeente diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de huishoudelijke verzorging. Zo wordt er vanaf deze datum niet meer gewerkt met…

Lees Meer »

Kwijtschelding in plaats van deurwaarder na verzoek ombudsman

12 december 2013

Een Rotterdammer begrijpt niets van de afwijzing van zijn verzoek om kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Veel mensen begrijpen niet waarom zij niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing….

Lees Meer »